ÁSZF

NESLER Kft. – Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A megrendelés elküldésével és annak visszaigazolásával szerződés jön létre a NESLER Kft. (1087 Budapest, Asztalos Sándor út 5-6. Adószám: 22622189-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-936212),
mint Eladó és a megrendelő, mint Vevő között.

Ezen ÁSZF az Eladó és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

1. Általános tudnivalók:

A nesler.hu oldalt a NESLER Kft. üzemelteti, a webáruház rendszert az Onlinex Solutions Kft. biztosítja.
Árucikkeinket és szolgáltatásunkat minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben megrendelését a webáruházban leadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szerződésben foglaltakat.

A rendelés elküldése után a Vevő automatikus visszaigazoló e-mail-t kap arról, hogy rendelése feldolgozásra került.

2. Adatvédelem:

A NESLER Kft. a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez használja fel, semmilyen formában nem adja azokat tovább.
A Vevő adatainak kezelésekor 1992. évi LXIII. Tv. rendelkezései alapján, az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.
A Vevő által hibásan megadott adatok (e-mail cím, telefonszám) pontosítását az Eladó - ha technikailag lehetséges - e-mail és/vagy sms küldésével kezdeményezi 1 alkalommal. Ha az e-mailre vagy sms-re nem érkezik válasz elvárható időn (1-3 nap) belül, azt az Eladó elállásnak tekinti, és a rendelést törli a nyilvántartásából.

Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-123236/2017.

3. Megrendelés

Az Eladó az árváltoztatás jogát fenntartja, a módosítás a webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.
Az Eladó a már megrendelt áruk vételáránál is fenntartja a változtatás jogát, ha adatbeviteli hiba, illetve tévedés miatt a weboldalon megadott ár eltér az árlistában foglaltaktól. Ilyen esetben, a Vevő gyakorolhatja az elállási jogát.
Cégünk törekszik a Vevőket pontos információkkal tájékoztatni, de a termékek adatlapján megjelenített képek néhány esetben eltérhetnek a valóságostól vagy illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az estleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
A Vevő megrendelése csak abban az esetben minősül árufoglalásnak, ha az áru ellenértékét maximum 3 napon belül kiegyenlíti.
Ha ez nem történik meg, és Vevő nem jelzi az időpontot, az Eladó jogosult az áru(ka)t másik Vevőnek értékesíteni.
A webáruházban vásárolt termékekről minden esetben Áfás számlát állítunk ki, amelyet a csomagban a termékekkel együtt küldünk.

4. Szállítási feltételek
Az Eladó a kiszállítást a lehető leggyorsabban, de általában 1-3 munkanapon belül végzi, vagyis átadja a GLS futárszolgálatnak, amelyről a Vevő értesítéstt kap. A Vevő hibásan megadott adatai (cím, telefonszám, e-mail) miatti késedelemért az Eladó kizárja saját felelősségét. A hibásan kitöltött adatok miatti utólagos számla sztornózás/módosítás adminisztrációs költsége 990Ft. Utólag papír alapú számlát nem áll módunkban kiküldeni! Téves utalás visszautalása: banki költségek + 990Ft adminisztrációs díj.
Ha az átvétel a Vevő miatt meghiúsul, a 2. kiszállítás költségét csak banki utalással lehet megtéríteni.

A webáruházunkban súlytól és értéktől függetlenül fix szállítási költség kerül felszámításra, amely aktuális összege mindig látható a termékeknél.

A szállítási költség mindig szerepel az ÁFA-s számlán, amit a termékekkel együtt küldünk.

5. Fizetési módok:

A Vevő a megrendelt termék árát és a szállítási díjat a következő módokon egyenlítheti ki:

• online bankkártyás fizetéssel vagy BARION egyenlegből a webáruházban a rendelés leadásakor (Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.)
• előre utalással a megrendelés visszaigazolása után,
(Banki átutalás bankszámláról vagy bármely magyarországi OTP bankban történő konkrét összeg (kp) befizetése bankszámlánkra. OTP 11711106-20011648-00000000)

A szállítási határidőt - banki átutalás esetén - a banki jóváírás napjától számoljuk.

6. Elállási jog, visszavétel

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A Fogyasztó a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló,  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A Fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A Fogyasztó elállási nyilatkozatát az Üzemeltető menüpontban feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti az Eladóval. Elállási nyilatkozat letölthető innen.

Az Eladó kizárólag a sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék számlával együtt való visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Fogyasztó részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Fogyasztót terhelik.

Hordozható gázérzékelők vásárlása esetén az elállási jog érvényesítésekor a mindenkori kalibrálási díjak a Fogyasztót terhelik.

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a Fogyasztónak saját költségén kell gondoskodnia. A Fogyasztó az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza az Eladó részére, utánvételes átvételt az Eladó nem teljesít. Elállás esetén a Légzésvédőbolt.hu Kft. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül a Fogyasztót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Eladó a Fogyasztó által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a Fogyasztó részére.

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát:
  • olyan termék értékesítése esetében, amely a Fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a Fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza
  • hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a Fogyasztó felbontotta, valamint a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

Légzésvédőknél a következőket vegyék figyelembe:

  • A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében, a termék egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követően nem küldhető vissza; így ezen termékre nem vonatkozik a 14 napos elállási jog!

7. Garancia, szavatosság

Hibás termék esetén a törvényben szabályozott keretek között a garancia érvényesíthető. Az Eladó az általa eladott termékekre 6 hónap garanciát vállal. Az ettől eltérő garanciális idő az adott árucikken van feltüntetve, illetve a mellékelt garanciális okmányokon szerepel. A jótállási idő kezdete a számla dátuma és amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben a jótállási jegy is. A jótállási körbe nem eső termékeinkre a vonatkozó jogszabályokban rögzített szavatossági idő jár.
Az Eladó további jótállásra és a szavatosságra vonatkozó felelőssége a Ptk-ban és a 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók.
A Tartós fogyasztási cikkek jótállásáról a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

8. Felelősség

A weboldalon történő megrendelés feltételezi a Vevő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiából adódó hibalehetőségek elfogadását. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely az Eladó webáruházához való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a Vevő felelős az Eladó webáruházához történő kapcsolódásáért és a webáruházban történő megrendelésért.

A légzésvédők (3-as kategóriájú egyéni védőeszközök) kiválasztása munkavédelmi szaktevékenység. A kiválasztás mindenképp a felhasználói környezet és az anyagok/készítmények tulajdonságainak figyelembevételével történjen. A megfelelő védelem kiválasztásában segítséget nyújthat a veszélyes anyag biztonsági adatlapja (MSDS). A védőeszköz használata előtt feltétlenül olvassa el a gyártói használati utasítást! A Légzésvédőbolt.hu Kft. és a NESLER Kft. semmiféle felelősséget nem vállal a nem megfelelően kiválasztott és/vagy használt légzésvédő(k) és/vagy szűrőbetét(ek) miatt bekövetkező esetleges egészségkárosodásért.

9. Egyéb

Jelen Feltételeket az Eladó szabadon módosíthatja.
Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege megjelenik a webáruházban.


10. Szerződésben nem szabályozott kérdések


A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok (2001. évi CVIII. Tv.) az irányadók.
Szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, felek a Ptk. előírásai szerinti jogi eljárást kezdeményezhetnek.